Blog by

En blog om spiritualitet og velvære

Totemdyret Ravnen - Indiansk Astrologi

Lene Nygaard

Lene Nygaard

Indianerne, eller de indfødte amerikanere som de også hedder, har altid troet på forbindelsen mellem naturen, dyrene og mennesket. Den indianske astrologi fortæller os om totemdyr, og der findes 12 forskellige af disse. I denne artikel kan du læse mere om totemdyret Ravnen.

 Den Indianske astrologi og Medicinhjulet

Den Indianske astrologi er baseret på det såkaldte Medicinhjul, der symboliserer helheder og at helbrede, og som fortæller os, at vi består af både krop, følelser, tanker og ånd. Hvert af disse aspekter er lige vigtige, og det er vigtigt at de udvikles i en helhed. Alle mennesker fødes ind i et af medicinhjulets kræfter, og som udgangspunkt betragter vi verden og livet fra dette sted. Fra dette udgangspunkt har vi også mulighed for at finde ud af, hvilke ting i os selv, vi skal arbejde med. På denne måde kan vi vokse og udvikle os, og få indsigt i medicinhjulets andre kræfter.

>> FInd oversigtsartiklen om Indiansk astrologi og alle Totemdyrene, her <<

 

Totemdyret

Hvert totemdyr repræsenterer et tidspunkt på året, og du har det totemdyr der passer til din fødselsdag. Dette dyr er dit sjæle-dyr, og dette svarer til det stjernetegn du kender fra den vestlige astrologi. Dit fødsels-totem kan fortælle dig mange ting om din personlighed, dine holdninger, dine evner og dine mangler.  Disse totemmer kaldes ofte for totem-sole, da de omfatter mange dele af solsystemet, lige fra sæsonerne til månefaserne.

Hvert totemdyr er også tilknyttet en klan, og der findes fire klaner der hver er knyttet til et element: Tordenfuglens klan (ild), Skildpadde klanen (jord), Sommerfugleklanen (luft), Frøklanen (vand)

 Ravnen: 23. september – 23. oktober

Totemdyr: Ravn

Klan: Sommerfugleklanen

Måne: De Flyvende Ænders Måne

Plante: Kongelys

Mineral: Jaspis

Åndevogter: Mudjekeewis

Farve: Brun

Komplementære totemdyr: Den Røde Høg

 

Ravnen generelt

Ravnen er lidt af en charmør, og det kommer helt naturligt for den! Den er entusiastisk og iderig, og de fleste kommer til Ravnen for at høre dens ideer og dens holdning. Ravnen er ret idealistisk, og også diplomatisk og særdeles intelligent. I dens rette element er den romantisk, intuitiv og tålmodig, mens den i modvind kan være krævende, selvmodsigende og hård. For Indianerne er Ravnen et symbol på harmonien mellem naturen og mennesket, og at den er tæt forbundet med begge. Ravnen kan føle sig hjemme hvor som helst, da de er meget alsidige. Hvor langt de kan flytte sig, afhænger af, hvor meget de er i balance, og de er det totem i medicinhjulet, der har størst brug for balance, for at føle sig tilpas. Når de så er i balance, kan de nærmest flyve jorden rundt! Ravnen er ikke altid god til at tage beslutninger, og derfor kan de godt fremstå ubeslutsomme og uansvarlige, men dette skyldes deres nogle gange manglende indre harmoni – de kan ikke finde ud af, hvad der er bedst for dem selv. Ravnens mennesker er af natur sky, da de ofte er blevet sårede i fortiden, og føler de sig i fare, vil de trække sig tilbage med det samme. De venter ikke og udforsker situationen. De er intelligente, og besidder evnen til at lære hvad som helst og tilpasse sig alle situationer.

 

Ravnen og relationerne

Ravnen er et flokdyr, og de har det aller bedst, når de er omgivet af deres venner og familie, som de i øvrigt vil gøre alt for at forsvare. Dog kan deres ubeslutsomhed gøre det svært for deres partnere. Ravnen foretrækker at have dyr i sin husstand, da de på denne måde føler sig mere i kontakt med naturen. Som forælder er Ravnen meget kærlig, men kan have svært ved at opretholde en disciplin, da den ikke kan beslutte sig for, hvad der er bedst. Ravnebørn kan have det svært, da de ofte har lyst til at prøve alle mulige ting af, før de beslutter sig for hvordan de gerne vil være, og derfor er det vigtigt, at de får plads til at udfolde sig. Dog har de også brug for konsekvens, da dette vil give dem en ro. De deler også gerne ud af kys og kram. Hvis Ravnen selv er i balance, er den enormt god til at lære andre, hvordan de kan opnå det samme, specielt i forhold til balancen mellem menneske og natur.

Ravnen har det godt sammen med de andre i sommerfugleklanen, nemlig Odderne og Hjortene. De kommer også godt overens med Den Røde Høg, Støren og Wapitihjorten.

Kig ind til Wengos konsulenter!
Klik her
 

Mineralets Jaspis’ egenskaber

På samme måde som Jaspis stenen, findes Ravnens mennesker i mange forskellige afskygninger og arter, der afhænger af deres niveau af balance og humør. Hvis de befinder sig på et godt sted, hvor de føler sig i harmoni, er deres hjerter store, og de er kærlige og omsorgsfulde. På dette stadie har de overskud til at være interesserede i menneskene omkring dem, og de kan fange solens lys og varme, og sende den videre til dem. På den anden side kan de, på de tidspunkter hvor de ikke er i balance, være særdeles nedtrykte, forvirrede og humørsvingende. Ravnens mennesker kan hurtigt skifte mellem den ene sindstilstand til den anden, hvilket kan gøre det svært for de folk den omgiver sig med. Ligesom Jaspis stenen er Ravnen meget spirituel og dens evner til at læse andre folk og påvirke dem, er meget stor. I en tilstand af balance, vil de bruge disse evner til at hjælpe og helbrede andre. Ravnene er ofte meget tiltrækkende, og det er ikke altid de holder sig tilbage med at bruge dette til deres fordel. Jaspis stenen tiltrækker jordens energi, noget som Ravnen har særlig meget brug for, da dens sindstilstand ofte er meget flyvsk, hvilket ikke hjælper med at holde dem i balance. Manglende jordforbindelse kan gøre, at de springer fra den ene ting til den anden, uden at gøre noget færdigt.

 

Den brune farves egenskaber

Den brune farve repræsenterer evnen til at forene jorden og åndernes energier, og på denne måde opnå stabilitet og jordforbindelse. Ravnens mennesker stræber mod dette, og kan derfor gøre brug af denne farve.

 

Den åndelige vejleder Mudjekeewis

Mudjekeewis besidder evnerne og styrken til at opnå balance og selvforståelse, og han hjælper Ravnen med også at opnå dette. Når dette sker, vil Ravnen bruge disse til at hjælpe deres nære.

 

De Flyvende Ænders Måne

De Flyvende Ænders Måne, er tidspunktet på året, hvor der begynder at falde ro på, og man gør klar til vinteren. Denne måne kan hjælpe Ravnen med at finde ro og balance.  

 

Kongelys’ egenskaber

Kongelys har alsidige egenskaber og forandrer sig meget gennem sin cyklus. På denne måde afspejles Ravnens fleksibilitet i plantens alsidighed, og også Ravnen har sine meget forskellige stadier: Den kan være stikkende og kradse den ene dag, og den næste er den blød som et lam. Nogle gange er de svære at være sammen med, mens de andre gange er det bedste selskab man kunne ønske sig. Ravnen kan ligesom Kongelys, også have en helbredende effekt på dem den er sammen med, og de kan ofte give det skub der behøves. Bare deres tilstedeværelse kan få dig til at føle dig bedre tilpas og mere energifyldt. Samtidig er Ravnen meget fysisk, og holder meget af, og har brug for, kys og kram, og de deler også meget gerne ud af dem!

Symboler:

Fredfyldt, intelligent, charmerende, idealistisk, romantisk, besværlig.

 

Ravnens visdom:

- Ravnen hjælper os med at forstå balancen mellem naturen og mennesket

- Den giver dig styrke til at forstå dig selv

- Den hjælper dig og lader dig vide, at den altid er der for dig.

 

Når man passerer gennem dette sted på medicinhjulet

 

På dette sted i medicinhjulet, vil man kunne lære noget om livets paradokser, og hvordan disse løses og behandles bedst. Dette gøres med det formål, at opnå større balance.

 

 

 


Lene Nygaard

Lene Nygaard

Måske kan du også lide...