Blog by

En blog om spiritualitet og velvære

Totemdyret Hjorten - Indiansk Astrologi

Lene Nygaard

Lene Nygaard

Indianerne, eller de indfødte amerikanere som de også hedder, har altid troet på forbindelsen mellem naturen, dyrene og mennesket. Den indianske astrologi fortæller os om totemdyr, og der findes 12 forskellige af disse. I denne artikel kan du læse mere om totemdyret Hjorten.

 Den Indianske astrologi og Medicinhjulet

Den Indianske astrologi er baseret på det såkaldte Medicinhjul, der symboliserer helheder og at helbrede, og som fortæller os, at vi består af både krop, følelser, tanker og ånd. Hvert af disse aspekter er lige vigtige, og det er vigtigt at de udvikles i en helhed. Alle mennesker fødes ind i et af medicinhjulets kræfter, og som udgangspunkt betragter vi verden og livet fra dette sted. Fra dette udgangspunkt har vi også mulighed for at finde ud af, hvilke ting i os selv, vi skal arbejde med. På denne måde kan vi vokse og udvikle os, og få indsigt i medicinhjulets andre kræfter.

 >> Find oversigtsartiklen om Indiansk astrologi og alle totemdyrene, her <<

 

Totemdyret

Hvert totemdyr repræsenterer et tidspunkt på året, og du har det totemdyr der passer til din fødselsdag. Dette dyr er dit sjæle-dyr, og dette svarer til det stjernetegn du kender fra den vestlige astrologi. Dit fødsels-totem kan fortælle dig mange ting om din personlighed, dine holdninger, dine evner og dine mangler.  Disse totemmer kaldes ofte for totem-sole, da de omfatter mange dele af solsystemet, lige fra sæsonerne til månefaserne.

 

Hvert totemdyr er også tilknyttet en klan, og der findes fire klaner der hver er knyttet til et element: Tordenfuglens klan (ild), Skildpadde klanen (jord), Sommerfugleklanen (luft), Frøklanen (vand)

 

Hjorten: 21. maj – 20. juni

Totemdyr: Hjort

Klan: Sommerfugleklanen

Måne: Majsplantningsmånen

Plante: Røllike

Mineral: Mosagat

Åndevogter: Wabun

Farve: Hvid og grøn

Komplementære totemdyr: Wapotohjorten

 

Hjorten generelt

Hjorten er det livlige og snakkesaglige totem, med stor humoristisk sans, og en tendens til at få alle til at grine. De er dygtige til at kommunikere, og og kan tale med alle slags mennesker. De er meget bevidste om folk omkring dem og deres omgivelser, og i særdeleshed er de bevidste om deres egen fremståen. Dette kan føre til, at Hjorten kan blive en smule selvoptaget, men det bliver sjældent for meget. I sit rette element har hjorten en livlig og gnistrende personlighed, der skinner stærkt, og de er en inspirerende kraft. I et miljø eller et forhold der ikke passer til dem, kan de være egoistiske, have humørsvingninger, være utålmoodige og dovne, og også have to ansigter. Hjorten kan godt lide at tilbringe tid udendørs, hvor jordens elementer er bragt sammen. Hjorten ejer en helt speciel gave til at kunne få folk til at se tingene i et klarere perspektiv, ved at åbne deres øjne og rense dem for urenheder. På den anden side kan de have svært ved at påføre dette til dem selv, og deres syn kan til tider være meget mudret. Hjorten kan være meget rastløs, og kan have svært ved at holde sig til et projekt, men farer ofte frem og tilbage, uden at kunne se tingene klart og dermed lære dem ordentligt at kende. Dette forstærkes af deres medlemskab af Sommerfugleklanen, der flyver rundt og tilfældigt støder ind i ting, uden at fordybe sig i dem. Det at Hjorten er født under Majsplantninsmånen, giver dem stabiliet.    

Hjorten er meget sensitiv og årvågen og de er af natur meget intuitive. Dette gør dem i stand til nemt at opfatte andre menneskers følelser og stemninger omkring dem. På grund af deres eget rige følelsesliv, har de ofte selv gennemgået de følelser andre omkring dem gennemgår. Dette gør dem til gode lyttere og til særligt empatiske mennesker. Dog medfører dette, at Hjortens egne følelser ofte kommer op til overfladen, da den nemt bliver påvirker af andres stemninger. 

 Behovet for at omgive sig med skønhed ligger dybt i Hjorten, men dette gør sig ikke nødvendigvis gældende i fysisk forstand. Hjortens særlige sensitive og intuitive væsen ser ind bag facaden, og finder skønheden i det indre. Dette bringer ofte glæde videre til de folk den omgiver sig med. 

Hjorten og relationer

Hjortens mennesker er gode venner, og de vil stå dig bi i tykt og tyndt. De tilskynder dig at fortælle dem alt, så længe dette også gælder den anden vej. Det er meget vigtigt for Hjorten, at deres venner og andre folk omkring dem føler sig tilpasse, og de er dygtige mæglere. Hjorten er god til at tale med alle slags mennesker, og de holder af at tale om mangt og meget. Dog kan de have svært ved at tale om deres egne følelser, til trods for, at de gerne lægger øre til andres personlige emner.

Hjortens opgave i livet er at finde og indgå i relationer, hvor de føler sig trygge, og som kan få dem til at åbne helt op for deres egne følelser. Dette er svært for dem, da de har en tendens til at prøve at skjule deres personlighed. Dette er yderst vigtigt, da de ellers kan blive helt blokerede, hvilket kan føre til, at de kommer helt ud af balance. 

Kig ind til Wengos rådgivere!
Her
 

Mosagatens egenskaber

Hjorten har ligesom stenen helbredende egenskaber, men kun hvis de lærer at udvikle denne evne. Faktisk kan Hjorten udvikle egenskaber indenfor de fleste ting, hvis bare den vil arbejde for dette. Hjorten er også meget yndefuld og behagelig for andre at se på, og på samme måde foretrækker Hjorten at bringe skønhed frem i deres omgivelser. De er ofte meget dygtige til at gøre noget fint ud af fx deres hjem og deres arbejdsplads. Mosagaten siges at kunne koble mineral og planteriget, og på denne baggrund er Hjorten ofte særdeles tiltrukket af planter og mineraler, og kan bringe disse to elementer sammen. 

 

De hvide og grønne farvers egenskaber

Den hvide farve symboliserer formløshed, renhed og at alt er muligt, da den hvide farve ejer alle farvers muligheder. Den grønne farve symboliserer helbredelse, men også selvretfærdigelse - en farve der tager kulør, alt efter hvilket motiv den har. 

 

Den åndelige vejleder Wabun

Denne åndelige vogter symboliserer evnen til åbenbaring, men kun i tilfælde af, at Hjorten erkender deres sande form og udtryk. Dette kan være svært for dem, da de ikke altid ser tingene i et klart perspektiv.  

 

Majsplantningsmånen

Denne måde er forårets sidste måne, og den repræsenterer en tid, hvor alt ligesom falder på plads. Alt det nye og friske har sin plads, og væksten tager af. Denne måne giver Hjortens mennesker stabilitet, og yder hjælp mod den ellers flyvske natur som de får fra Sommerfugleklanen. Samtidig hjælper denne måne med at ingive noget af Wabuns visdom.

 

Røllikens egenskaber

Hjorten er meget lig sin plante! De er yderst alsidige, og man kan nærmest finde dem overalt, i gang med en ny opgave eller et nyt projekt. Dog kan de ligesom Rølliken, også have tendens til at virke snerpede, og de kan godt bide fra sig, hvis de føler sig trængt op i en krog, eller bliver sat i en situation, hvor de ikke føler sig i kontrol. Metaforisk kan man sige, at selvom de på overfladen synes sød og skøn, kan de godt have en bitter midte. Dog har de ofte en opløftende virkning på deres omgivelser, og deres energi er så stærk, at de river andre mennesker med sig i  deres færd. 

 

Symboler:

Intelligens, kommunikation, vidende, iderig, elskværdig, rastløs, kærlig, ynde, fred, skønhed, fertilitet, ændringer, kreativitet, spiritualitet og overflod. 

 

Hjortens visdom:

- Hjorten hjælper os til at komme i kontakt med vores sensitive side

- Styrker vores kommunikative evner

- Styrker vores intuition

- Tilskynder os i at se skønheden i alt

 

Når man passerer gennem dette sted på medicinhjulet

På dette sted i medicinhjulet, vil man kunne lære at være mere sensitiv og opmærksom på skønheden i alle sine former. Samtidig kan man opdage at svagheder er styrker , hvis man lader sine energier flyde. 

Har du brug for hjælp til din spirituelle udvikling? Vores rådgivere kn hjælpe dig!
Klik
 

Lene Nygaard

Lene Nygaard

Måske kan du også lide...