Blog by

En blog om spiritualitet og velvære

Solen - Planeternes og stjernernes betydning

Lene Nygaard

Lene Nygaard

Kender du alle planeterne og stjernerne, og deres astrologiske betydning? I vores nye serie af artikler, vil vi beskrive betydningen af nogen af de mest kendte planeter. Bl.a. kommer vi ind på deres symbolik, mytologi og astrologi. I dag vil vi diskutere Solen!

Inden for astrologien antages det, at hvert stjernetegn er styret af planeternes/stjernesnes placering ved fødselstidspunktet. Ydermere har hvert stjernetegn én planet/stjerne der er knyttet til dette tegn, og som påvirker dennes personlighed og karakteren. Planeten giver således hvad der driver et givent stjernetegn, og om deres bevæggrunde og motiver. De 12 stjernetegn i dyrekredsen er påvirket af 10 forskellige planeter.

Stjernetegnet Løven er styres af Solen.

Solens astronomi

Solen er en af universets stjerner, fordi solen er så tæt på jorden som den er, kan vi studerer den meget præcist. Solen er en kæmpe kugle af gas, med en diameter på 1,4 millioner kilometer. Den er 110 gange større end jorden, og består af 75 % hydrogen og 25 % helium. Solen befinder sig 1449 millioner kilometer fra Jorden.

Solens mytologi

Solen er centrum i vores solsystem og kilden til alt liv på jorden. Solen er herrer over lyset, kunsten, musikken og forudsigelser. Solens mytologi siges at være en lyre og en bue, og solens stråler repræsenterer pile.

Solens astrologi

Solen er et meget væsentligt element i astrologien. Dog er solen primært en ascendant, og repræsenterer dermed det billede vi af os selv vi gerne vil give til andre. Ascendanten er det punkt som står på den østlige horisont, ved en persons fødsel. På den anden side er Solen i et tegn, det indre billede af en person, og skal ikke forvekslet med stjernen Solen.

 

>> Vores dygtige rådgivere sidder klar til at hjælpe dig, med lige det du har brug for. Kig ind i deres univers <<

 

Solens indflydelse på astrologien

- Solens positive indflydelse er symboliseret ved; Selvtillid, velvilje, autoritet, nobelhed, generøsitet og ambition.

- Solens mindre positive indvirkning på en person er symboliseret ved; Egoisme, forfængelighed, stolthed, arrogance og irritabilitet.

- Solens generelle symbolik; Maskulinitet, bevidsthed, koordination, vitalitet, partner, fader…

6 fakta om Solen

Omløbstid om jorden: 1 år

Element: Ild

Kropsdel der forbindes med Solen: Hjertet

Fysisk funktion: Syn og blodomløb

Metal: Guld

Dag: Søndag


Lene Nygaard

Lene Nygaard

Måske kan du også lide...