Blog by

En blog om spiritualitet og velvære

De ti mest almindelige drømme, og deres betydning

Det betyder 10 af de mest almindelige drømme!

Jeg har interesseret mig for drømmetydning i mere end 25 år.

Jeg betragter mine drømme som gode venner, der kommer for at minde mig om nogle ting, jeg kunne have glæde af at kigge lidt nærmere på. Det kan være ressourcer og talenter, som jeg ikke er bevidst om, at jeg har. Det kan være tanke- eller handlemønstre, der forhindrer mig i at leve mit liv fuldt og helt. Selvbegrænsende følelser og tanker er mere almindelige, end man tror. Og det kan være sider i mennesket, som både er en styrke og en svaghed på samme tid.

Vi har alle en kreativ side i os, som er i stand til at skabe disse landskaber, stemninger og situationer, der kommer til os ved nattetide. Vores drømme er et levende bevis på, at vi alle besidder et kreativt potentiale, for vi drømmer jo alle sammen. Så jeg synes, at vores drømme er en meget livsbekræftende størrelse at beskæftige sig med.

Drømmens styrke

Styrken ved drømme er, at det er den, der har drømmen, der har svaret. I vores tid oplever vi gang på gang, at vi ikke selv slår til, men at vi må spørge andre til råds. Der er eksempelvis et hav af mennesker ansat til at fortælle os, hvordan vi skal forstå det, der sker. Hvis en politiker  udtaler sig om et emne i TV-avisen, så er der straks efter en ”ekspert”, der forklarer os, hvordan vi skal forstå det, som politikeren har sagt. Drømmene er et modspil til den tendens. Gennem dine drømme har du muligheden for at erobre din tro på dig selv tilbage.

Når jeg fungerer som drømmetyder, opfatter jeg først og fremmest mig selv som en fødselshjælper i forhold til, at drømmen når fra en forvirrende og foruroligende blanding af sanseindtryk til et sted, hvor drømmen giver mening i forhold til drømmerens liv her og nu. Og vejen går gennem drømmeren. Det er drømmerens kreative indre, der har skabt drømmen. Og derfor er det også drømmeren selv, der har nøglen til at forstå de symboler og hændelser, som forekommer i drømmen.

I det følgende vil jeg beskrive 10 af de mest almindelige drømme, som jeg har mødt gennem tiden.

Børn: 

Når der forekommer børn i drømme, er de meget ofte et symbol på nye muligheder eller vækst i personligheden. Et barns alder kan være en vigtig nøgle til at forstå drømmen.

 

Et ekstra rum i huset: 

I mange drømme finder drømmeren pludselig eller ved et tilfælde et rum i huset, som hun ikke tidligere har bemærket. Det nyfundne rums beliggenhed kan være en vigtig del af tolkningen. Ligger det i kælderen kan det være noget ubevidst, som er ved at blive erkendt. Ligger det oppe på 1. sal eller endnu højere oppe, kan det være en kontakt med noget åndeligt eller spirituelt, som drømmeren for nyligt har haft.

 

En telefon, der ikke virker: 

Det kan også være andre kommunikationsmidler, der ikke virker, men jeg er oftest stødt på telefoner. I drømmen kan det vise sig ved, at man ikke kan få forbindelse til den person, man ringer til, eller det kan være, at nogle af tasterne ikke virker. Det kan være et tegn på, at der er en person i éns ydre liv, som man har tvært ved at få forbindelse til. Endnu oftere er det imidlertid 2 sider i éns egen personlighed, der har vanskeligt ved at kommunikere.

 

Kendte personer, som er med i drømmen: 

I mange drømme figurerer personer, som drømmeren kender godt. Det kan være en søster, en veninde, en kæreste, en kollega osv. I disse tilfælde er det meget vigtigt, at drømmeren selv kommer på banen i tolkningen af drømmen. Det gør hun ved at karakterisere den person, der er med i drømmen, med 3-4 ord. Det kan jo være alle mulige egenskaber, som denne person repræsenterer for drømmeren, men ved at hun skal udtrykke sig kort og præcist, så ender vi måske med 3 egenskaber på kollegaen, der hedder: streng, dominerende og humørforladt. Og herfra har vi så en vigtig ledetråd i den videre fortolkning af drømmen.

 

Biler eller andre personlige køretøjer:

På det sidste er jeg en del gange stødt på drømme, hvor drømmeren stiller sin bil fra sig, og når hun skal bruge den igen, så kan hun ikke finde den. Og dette tyveri af hendes bil sker igen og igen.

Et personligt køretøj siger noget om den måde, hvorpå man færdes gennem sit liv her og nu. Hvis cyklen er flad, eller hvis bilerne bliver stjålet, så siger det første noget om, at man måske føler sig drænet for energi, det sidste noget om, at man kan have svært ved at holde fast på sine meninger eller holdninger, så man skifter dem ud igen og igen.

 

Voldtægt, incest og andre krænkelser:

Når jeg tolker drømme, hvor drømmeren har været udsat for voldtægt eller incest, så er drømmeren ofte meget bekymret. Det er meget forståeligt, der er virkelig taget nogle bastante virkemidler i brug i drømmen. Meget ofte betyder det, at drømmerens grænser er blevet overtrådt. Det kan være, at hun har sagt nej til en ekstra arbejdsopgave, og chefen så har pålagt hende den med trusler om fyring, hvis hun ikke parerede ordre. Det kan være, at kæresten eller en bekendt har sagt noget til drømmeren, som har krænket hende dybt.

 

Forfølgere: 

Når man drømmer, at man bliver forfulgt af mafiaen, af monstre eller andre frygtindgydende væsener, så er det ofte udtryk for, at der er noget, der plager én, men man ønsker ikke at konfrontere det, eller man har indtil nu været ubevidst om, at man overhovedet følte sig plaget. Hvis man bliver forfulgt af mafiaen, kan det fx være et udtryk for, at man har en indre, meget fordømmende side, som ikke tåler, at man viser svaghed. Man er i disse tilfælde skånselsløs over for sig selv og bliver ved med at bebrejde sig selv, når man har fejlet. Nogle ville kalde det et overdimensioneret over-jeg.

 

Ting, dyr eller mennesker, der bliver hevet op fra dybet: Når man drømmer, at man hiver noget op fra bunden af en sø eller et hav, så er det symbol på, at man har fået berøring med noget ubevidst.  I en drøm forekom det, at en kæmpekran med stort besvær hev Victor Borge op af vandet. Han var bagbundet og kneblet. Her var tolkningen, at drømmeren havde forvist sine impulser til at spille klaver, da hun havde fået at vide af sine omgivelser, at hun ikke var god til det. Men i og med at hun i sin drøm hev en berømt pianist op af dybet, så var hun rede til at se på sin lyst til at spille igen.

 

Vejret:

Vejret i drømme giver ofte en vigtig indikation på, hvilken stemning drømmeren er i for øjeblikket. I rigtig mange drømme skifter vejret, fx fra gråt uvejr til blå himmel og solskin eller modsat. Vejret kan bruges i forbindelse med de andre drømmesymboler til at forstå helheden.

 

Penge:

Penge betyder ofte energi. I en drøm gik en kvinde på en mark med en veninde. Marken var fuld af blomster. Da kvinden bøjer sig ned for at se nærmere på blomsterne, oplever hun, at de er lavet at sammenrullede pengesedler.

Tolkningen af denne drøm var, at der var meget energi til rådighed for kvinden på daværende tidspunkt i hendes liv.

 

Konteksten er vigtig:

Det er vigtigt at være omhyggelig i tolkningen af drømme. Hvis man forsøger at tolke en drøm ud fra et enkelt symbol, så vil man med stor sandsynlighed få en ligegyldig eller misvisende tolkning.

Men hvis man går til tolkningen med seriøsitet - og samtidig bevarer sin humor – så vil man kunne hente mange vidunderlige og berigende oplevelser ved at beskæftige sig med sit selvskabte, undersøiske hav.....

 
Ønsker du en konsultation med Lene? Klik her!
Til Lenes profil
 

Måske kan du også lide...