Blog by

En blog om spiritualitet og velvære

Zadkiel - Englekort

Lene Nygaard

Lene Nygaard

Englene er himmelske energier og de støtter os i gode og i dårlige tider. De følger os når vi er kede af det, frustrerede og bange, men også i alle vores gode stunder. De hjælper os til at genkende vores største talenter og dybeste ønsker. De tilbyder os kærlighed, varme, beskyttelse, helbredelse af skader og sygdomme og ikke mindst så reparerer knuste hjerter. Når der er fare på færde, så agerer de skytsengle og de støtter os på færden mod livets bjergtoppe. Englene er i stand til at ændre noget negativt til noget positivt, de er der altid for dig og de efterlader ingen. De findes for at puste glæde, kærlighed og lykke ind i vores alles liv. I denne artikel beskriver vi englen Zadkiel. 

Zadkiel

Hjælp til fuldendelse og opfyldelse

Zadkiel er guds velvilje

Nøgleord: Bøn, trøst, opmuntring, bekræftelse, troværdighed, hjælpsomhed og generøsitet. 

Vær opmærksom på: Magelighed, uforsigtighed og smålighed.

Zadkiel repræsenterer trøst, opmuntring, bekræftelse, opklaring og tilgivelse. Han besidder påkaldelsens beføjelser, og den største og mest kendte af disse er bønnen. Zadkiel er også engel for menneskets ønske om spirituel udvikling. Han er også engel for modning, og for en opklaring af selvet og for færdiggørelse. Alt hvad der er skabt bæres i ham i den idelle form, og han er derfor bæreren af den guddommelige plan. Ligesom diamanter fødes af kul og gennemgår en forvandling inden de bliver til disse smukke sten, så hjælper Zadkiel dig med at gennemgå den samme udvikling. Han er også engel for hukommelse, og hjælper fx studerende med at huske hvad de har læst, og med at genkalde sig de rigtige svar til en eksamen. Zadkiel er samtidig meget menneskekærlig, og han kan blandt andet hjælpe dig med at opnå tilgivelse, og han minder dig om tilgivelsens healende kraft – tilgiv, og den negative energi vil forsvinde. Han kan også hjælpe med at heale smertefulde minder, ved at erstatte dem med tilgivelse, så du bedre kan give slip på dem. Zadkiel bistår dig også i situationer, hvor du har brug for medfølelse og empati for en anden person og dennes følelser. Zadkiel kan derfor siges at være sindets healer, og han kan skabe skift fra emotionel smerte og hjælpe dig med at huske minder om kærlighed, lys og lykke. 

Budskab: Menneskene er ligesom bjerge: Nogle er tre kilomter høje andre otte, men alle rører de himlen. Det primære mål er, at alle når deres egen personlige top.

Dette kan du gøre: Prøv det hele af - " Jeg udforsker mine talenter og tjener således så mange mennesker som muligt".

Andre budskaber: Zadkiel er en storhedens, men også ydmyghedens engel: Den som har fortjent sin magt har intet at frygte. For at elske og blive elsket må man opgive en alt for stor stolthed. At give op før man har konkretiseret sit talent ville være grusomt. Vi skal tilbyde os selv og andre så meget sikkerhed, velvære og glæde som muligt. 

 


Lene Nygaard

Lene Nygaard

Måske kan du også lide...