Blog by

En blog om spiritualitet og velvære

Raziel - Englekort

Lene Nygaard

Lene Nygaard

Englene er himmelske energier og de støtter os i gode og i dårlige tider. De følger os når vi er kede af det, frustrerede og bange, men også i alle vores gode stunder. De hjælper os til at genkende vores største talenter og dybeste ønsker. De tilbyder os kærlighed, varme, beskyttelse, helbredelse af skader og sygdomme og ikke mindst så reparerer knuste hjerter. Når der er fare på færde, så agerer de skytsengle og de støtter os på færden mod livets bjergtoppe. Englene er i stand til at ændre noget negativt til noget positivt, de er der altid for dig og de efterlader ingen. De findes for at puste glæde, kærlighed og lykke ind i vores alles liv. I denne artikel beskriver vi englen Raziel. 

Raziel

Hjælp via greb om bevidsthed

Intet er for småt - intet er for stort

Nøgleord: Den lige linje, mod, hjem, bemyndigelse og ærlighed. 

Vær opmærksom på: Ubetænksomhed, overdrivelse og mangel på enkelhed.

Raziel betyder ”Guds hemmeligheder” og han forklarer de ting, begivenheder og tanker for os, som vi ikke umiddelbart forstår. Han er også engel for de hellige mysterier, og bliver anset som vogteren over alle hemmeligheder. Raziel er også kundskabens engel, og han videregiver viden til os der sikrer vores originalitet og vores kærlighed for sandheden. Han kan hjælpe dig med at forstå og lære forskellig viden i dit nuværende liv, men også med at genkalde dig viden fra tidligere liv. Han bistår dig også i at transformere din viden til praktisk visdom. Raziel støtter os også i vores familiære anliggender og begrænser uoverensstemmelser. Han favoriserer en relation rig på emotioner. Denne engel er også en vogter, en ven og en støtte på de ægte og rene tankers område. Dette betyder at Raziels tilstedeværelse skærper vores bevidsthed, og benævner vores modætninger og enheden bag disse. Ved hjælp fra denne engel sikrer og dyrker vi tilstækkeligheden af vores tanker og vores handliner, og vi frigøres fra vores tvivl og betænkelighed. Raziel er også kendt som clairvoyancens engel, da han også kan hjælpe dig med, at udvikle eller højne dine spirituelle evner, og med at balancere disse. Hans hjælp kan vise sig via livlige drømme, så vær specielt opmærksom på disse. Raziel assistere dig også med at opløse vanskelige løfter, du kan have givet i dit tidligere liv, eller assistere dig i healingen af smertefulde minder eller traumer. Specielt, hvis de sidste nævnte forhindrer dig i at bevæge dig fremad i dit liv.

Budskab: Vær opmærksom på hvad du siger og til hvem. 

Dette kan du gøre: Det rette ord på det rette tidspunkt kan gøre underværker. Udtryk det der er sandt og gavnligt. 

Andre budskaber: Den som healer har ret. Kun det der er frugtbart er sandt. 

 


Lene Nygaard

Lene Nygaard

Måske kan du også lide...