Online psychic readings and better being guidance

 

Juridiske informationer

 

1 - Sidens ejendomsret

Denne hjemmeside ejes af virksomheden MyBestPro SAS, et aktieselskab med en kapital på 161 214,90 Euro. MyBestPro SAS er indskrevet i 'Le registre du commerce et des sociétés de Paris' under numret B 478 444 474 og med momsregistreringsnumret FR87478444474. Hovedkontoret for MyBestPro SAS er beliggende i 75 rue d'Amsterdam, 75008 Paris, Frankrig.

Direktør for hjemmesidens publikationer er Olivier Giunti.
Databeskyttelsesofficer (DPO) er Louise Fortin, [email protected]

 

2 - Hjemmesidens indhold

Ved 'Hjemmesidens indhold' forstås den generelle struktur, tekst, animerede og stilstående billeder, og lydfiler.

Enhver fuldstændig eller delvis gengivelse af hjemmesidens indhold uden godkendelse af MyBestPro SAS er ulovlig, i overensstemmelse med paragraf L. 122.4 af den Intellektuelle Franske Ejendomsret, og anses som forfalskning, som defineret i paragraf L. 335-2 af den Intellektuelle Franske Ejendomsret.

 

3 - Brugerbetingelser for 'Hjemmesidens indhold'

Ved forbindelse til hjemmesiden accepterer brugeren samtidig den, af MyBestPro SAS udstedte brugerlicens, indeholdende følgende betingelser:

  • Brugerlicensen er ikke-ekslusiv
  • Brugerrettighederne der tildeles brugeren er personlige og private, hvilket betyder, at al gengivelse af 'Hjemmesidens indhold' på et hvilket som helst medie, denne virksomhed inkluderet, hvad enten det er til professionel eller privat brug, er forbudt. Dette gælder også for elektronisk kommunikation af 'hjemmesidens indhold' og deling på denne virksomheds intranet og extranet.
  • Denne anvendelse omfatter udelukkende en autorisation til kopiering og lagring, til brug på en privat computer, og til gengivelse af et enkelt eksemplar til backup eller print.
  • Denne anvendelse er underkastet en forudgående tilladelse fra MyBestPro SAS.

Enhver overtrædelse af de ovenstående betingelser undertvinger den involverede part og andre ansvarlige parter retsforfølgelse ved den franske civil- og strafferet-

 

4 - Registrering på Wengo platformen

Enhver registrering på Platformen realiseret indenfor rammen af den nuværende hjemmeside indebærer en accept af Vilkår og betingelser.

 

5 - Regler for data, filer og privilegier

I overenstemmelse med den franske lov, nr. 78-17 fra den 6. januar 1978, angående data, filer og persondata ("Informatique et Libertés") er denne hjemmeside genstand for en erklæring ved den nationale franske kommision for persondatabeskyttelse (de la Commision nationale de l'informatiaue et des libertés "CNIL").

Alle besøgende på hjemmesiden tilhørende MyBestPro SAS er forpligtet til at respektere Persondatalovens bestemmelser. Overtrædelse af disse bestemmelser kan resultere i juridisk straf. De besøgende skal i særdeleshed afstå fra at indsamle eller misbruge de personlige data de måtte have adgang til, og generelt være opmærksomme på, at de ikke forulemper eller underminerer andre menneskers privatliv.

I overenstemmelse med paragraf 38 i den franske lov om persondatabeskyttelse ("Informatique et Libertés") er alle besøgende i bessidelse af retten til at ændre, modificere eller fjerne personoplysninger vedrørende dem. Alle besøgende kan udøve denne ret, ved at sende et brev til MyBestPro SAS, 75 rue d'Amsterdam, 75008 Paris, Frankrig.

 

6 - Varemærker

De varemærker der figurerer på hjemmesiden tilhørende MyBestPro SAS er registrerede og beskyttede.

Enhver hel eller delvis kopiering af disse varemærker uden autorisation fra MyBestPro SAS, er derfor forbudt. Hvis du har en forespørgsel på en af disse varemærker, kan MyBestPro SAS kontaktes på følgende e-mail-adresse [email protected].

 

7 - Hyperlink

MyBestPro SAS er ikke ansvarlig for de hyperlinks, der på hjemmesiden henviser til eksterne ressourcer på internettet.

 

8 - Hjemmesidens hosting

Hjemmesidens hosting er sikret af selskabet MyBestPro, hvis hovedsæde ligger i 75 rue d'Amsterdam, 75008 Paris, Frankrig.


Welcome!

We want to provide you with the best experience possible! Log in and enjoy Wengo.