Online psychic readings and better being guidance


Charter for clairvoyance

Version af d. 14. marts 2013

Dette dokument består af et regelsæt, som er en del af hjemmesidens generelle Vilkår og Betingelser.

I overensstemmelse med vilkårene i hjemmesidens generelle Vilkår og betingelser, medfører brugerregistrering en accept af WENGOs vilkår for kategorien ’clairvoyance’, på lige fod med hjemmesidens generelle Vilkår og betingelser, samt andre associerede vedtægter.

I tilfælde af en hvilken som helst modsigelse af forholdsreglerne i "Vedtægter for 'clairvoyance' kategorien" og/eller hjemmesidens generelle Vilkår og Betingelser, gælder de følgende vilkår.

Før enhver konsultation, er det vigtigt at præcisere at:

  • Udøvelse af spirituel rådgivning, med eller uden støtte, er en form for rådgivning, for hvor der ikke foreligger videnskabelige beviser;
  • Udøvelse af spirituel rådgivning er et middel til privat adspredelse , og må ikke, af klienten, bruges i professionel sammenhæng;
  • Som konsekvens kan det ikke garanteres, at eventuelle forudsigelser er fuldstændigt pålidelige, ligesom der ikke kan garanteres for en opfyldelse af disse forudsigelser.
  • Alle de spirituelle rådgivere er forpligtede til at hjælpe (ved brug af deres viden og evner), men de kan ikke holdes forpligtede i forhold til resultaterne;
  • Formålet med en konsultation med en af konsulenterne fra clairvoyance kategorien, må udelukkende være, at konsulenten rågiver klienten i dennes spørgsmål om vedkommendes eget liv.

Alle de spirituelle rådgivere er forpligtede til at:

  • Udføre konsultationer taktfuldt, seriøst og med omtanke, og med en indstilling til at;
  • Respektere fortrolige oplysninger som er betroet til rådgiveren af klienten;
  • Undlade at fremsige forudsigelser vedrørende brugerens og/eller dennes nærmestes sundheds- og/eller fysiske tilstand;
  • Undlade at udføre okkult rådgivning (forhekselse, hekseri, sort magi).Welcome!

We want to provide you with the best experience possible! Log in and enjoy Wengo.