Wengo

NEED HELP? CALL US:

Nummer 1 inden for online-rådgivning


Charter for clairvoyance

Version af d. 14. marts 2013

Dette dokument består af et regelsæt, som er en del af hjemmesidens generelle Vilkår og Betingelser.

I overensstemmelse med vilkårene i hjemmesidens generelle Vilkår og betingelser, medfører brugerregistrering en accept af WENGOs vilkår for kategorien ’clairvoyance’, på lige fod med hjemmesidens generelle Vilkår og betingelser, samt andre associerede vedtægter.

I tilfælde af en hvilken som helst modsigelse af forholdsreglerne i "Vedtægter for 'clairvoyance' kategorien" og/eller hjemmesidens generelle Vilkår og Betingelser, gælder de følgende vilkår.

Før enhver konsultation, er det vigtigt at præcisere at:

  • Udøvelse af spirituel rådgivning, med eller uden støtte, er en form for rådgivning, for hvor der ikke foreligger videnskabelige beviser;
  • Udøvelse af spirituel rådgivning er et middel til privat adspredelse , og må ikke, af klienten, bruges i professionel sammenhæng;
  • Som konsekvens kan det ikke garanteres, at eventuelle forudsigelser er fuldstændigt pålidelige, ligesom der ikke kan garanteres for en opfyldelse af disse forudsigelser.
  • Alle de spirituelle rådgivere er forpligtede til at hjælpe (ved brug af deres viden og evner), men de kan ikke holdes forpligtede i forhold til resultaterne;
  • Formålet med en konsultation med en af konsulenterne fra clairvoyance kategorien, må udelukkende være, at konsulenten rågiver klienten i dennes spørgsmål om vedkommendes eget liv.

Alle de spirituelle rådgivere er forpligtede til at:

  • Udføre konsultationer taktfuldt, seriøst og med omtanke, og med en indstilling til at;
  • Respektere fortrolige oplysninger som er betroet til rådgiveren af klienten;
  • Undlade at fremsige forudsigelser vedrørende brugerens og/eller dennes nærmestes sundheds- og/eller fysiske tilstand;
  • Undlade at udføre okkult rådgivning (forhekselse, hekseri, sort magi).Welcome!

We want to provide you with the best experience possible! Log in and enjoy Wengo.