Wengo

NEED HELP? CALL US:

Nummer 1 inden for online-rådgivning


Charter om beskyttelse af personlige oplysninger

Version fra 14. marts 2013

MyBestPro SAS forpligter sig til at beskytte privatlivet og de personlige oplysninger for Deltagerne på Platformen. Det foreliggende charter om beskyttelse af personlige oplysninger (”Charteret”) forklarer proceduren, hvorved MyBestPro SAS samler personlige oplysninger vedrørende Deltagerne (”De Personlige Data”) og beskriver brugervilkårene for disse oplysninger af MyBestPro SAS ved:

  • brug af hjemmesiderne www.wengo.com og www.dk.wengo.com (”Site(s)”), eller Partnernes hjemmesider,
  • brug af en hvilken som helst Service, der er tilgængelig, på hjemmesiderne/hjemmesiden eller på Partnernes hjemmesider/hjemmeside,
  • deltagernes deltagelse på Platformen.

Dette dokument udgør en bestemmelse, der er tilknyttet Vilkår og betingelser. Deltagerens registrering på Platformen forudsætter derfor, som i overensstemmelse med bestemmelserne i Vilkår og betingelser, accept af charteret og accept af Vilkår og betingelser og de andre tilknyttede bestemmelser.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en af bestemmelserne i Charteret om beskyttelse af Personlige Oplysninger og Vilkår og betingelser, vil de foreliggende termer være gældende.

Artikel 1: Brug af Personlige Oplysninger

MyBestPro SAS er ansvarlig for behandlingen af personlige oplysninger og har desangående registreret behandlingen af de personlige oplysninger hos Den Nationale Kommission for Informationsteknologi og Frihedsrettigheder (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ”CNIL”).

MyBestPro SAS forpligter sig til at behandle alle de personlige oplysninger i henhold til loyalitets- og fortrolighedsprincipper og mere generelt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

For at oprette sin personlige konto og få adgang til Platformen, skal Deltageren opgive visse peronlige oplysninger (navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, fødselsdato etc.). Hvis Deltageren ønsker at abonnere på nyhedsbrevet, deltage i en konkurrence, en undersøgelse eller i et program, kan yderligere oplysninger være nødvendige til dette formål.

MyBestPro SAS bruger de personlige oplysninger til leveringen af de beskrevne Værktøjer i henhold til Brugervilkårene for Værktøjer, Platformens administrering, forbindelsen til Deltagerne og faktureringen.

Deltagerne accepterer, at deres personlige oplysninger bliver videresendt til MyBestPro SAS’ Partnere. Enhver Deltager, der ikke ønsker at få sine personlige oplysninger overdraget til Partnerne, skal henvende sig til MyBestPro SAS på de betingelser, der er fastsat i artikel 4 nedenfor.

Artikel 2: Betalingsdata

De betalingstransaktioner, der bliver gennemført på Platformen via den sikre betalingsservice, forudsætter, at Deltagerne i forvejen har åbnet en personlig konto. Deltageren er indehaver af et betalingskort, der er udstedt af et pengeinstitut, og som kan bruges hos handlende og tjenesteudbydere.

Kortnummer (herefter ”Nummer”) er det nummer på kortet, der indeholder seksten (16) tal, udløbsdatoen er angivet på forsiden af betalingskortet, mens sikkerhedskoden (CVV) findes på bagsiden af kortet.

MyBestPro SAS opbevarer ikke Deltagerens betalingskortnummer.

Deltageren kan også vælge at betale med et WENGO-kort. Deltageren kan købe WENGO-kortet på Platformen på de betingelser, der er fastsat i artikel 4.2 i De Tarifmæssige Betingelser og Betalingsvilkår.

Artikel 3: Videregivelse af Personlige Oplysninger

Ifølge Loven om Informationsteknologi og Frihed (la loi informatique et liberté) n° 78-17 af den 6. januar 1978 vedrørende it, filer og frihedsrettigheder (”Loven om Informationsteknologi og Frihedsrettigheder”), som er blevet modificeret ved lov n° 2004-801 af den 6. august 2004, kan Deltagerens personlige oplysninger blive videregivet af MyBestPro SAS i tilfælde af en retslig begæring fra enten juridiske eller administrative myndigheder samt fra politiet.

Artikel 4: Ret til adgang, indsigelse og rettelse

I overensstemmelse med Loven om Informationsteknologi og Frihedsrettigheder, har Deltageren individuel ret til at gøre indsigelse og til at rette sine personlige oplysninger. Hvis Deltageren ønsker at gøre brug af denne ret og ønsker at få oplysninger herom, skal han/hun sende en anmodning til MyBestPro SAS’ Kundeservice med posten.

Artikel 5: Oplysninger der bliver indsamlet automatisk

5.1. IP-adresser

MyBestPro SAS sikrer opbevaringen og oplagringen af IP-adresser for hver handling, Deltageren foretager, med henblik på administrationen af Platformen og for at begrænse/afhjælpe eventuel misbrug af en personlig konto. Behandlingen af IP-adresser er strengt nødvendig i forbindelse med driften af Platformen og leveringen af Værktøjerne.

5.2. Cookies

MyBestPro SAS kan risikere at bruge cookies og/eller usynlige GIF-filer med henblik på at indhente oplysninger om Deltagerne, forbedre ydeevnen og Platformen samt visse Værktøjers funktionalitet.

Hvis Deltageren ikke ønsker, at hans/hendes personlige oplysninger bliver indsamlet ved hjælp af cookies, kan han/hun deaktivere understøttelsen af cookies på sin browser. Denne funktion kan dog nedsætte Platformens og Værktøjernes ydeevne og funktionalitet.

Artikel 6: Newsletters / Kampagner

MyBestPro SAS kan til enhver tid sende e-mails, sms’er og post, der ikke er reklame, til Deltageren vedrørende hans/hendes personlige konto.

MyBestPro SAS kan også sende kommercielle breve til brugerne (via e-mails, SMS eller med posten) med det formål at sikre reklame for ydelser, der minder om dem, som brugeren har købt på Platformen.

Hvis Brugeren giver sit samtykke i forbindelse med registreringsproceduren på Platformen eller via den personlige konto, kan MyBestPro SAS desuden sende nyhedsbreve og andre salgsfremmende meddelelser per e-mail, post eller via SMS.

Brugeren kan, til enhver tid, modsætte sig modtagelsen af enhver form for salgsfremmende meddelelse ved at sende et brev med posten til MyBestPro SAS’ Kundeservice.

Hver Rådgiver kan per e-mail sende salgsbreve til Brugeren efter først at have fået deres udtrykkelige samtykke.

Artikel 7: Rådgiverens Forpligtelser

Enhver Rådgiver, der tilbyder sine ydelser på Platformen, forpligter sig til, overfor Brugerne, at overholde sine forpligtelser i henhold til de gældende bestemmelser, hvad angår beskyttelse af de personlige oplysninger, som det især fremgår af Loven om Informationsteknologi og Frihedsrettigheder. Hver Rådgiver er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne vedrørende Brugerne og forpligter sig til at overholde bestemmelserne i Loven om Informationsteknologi og Frihedsrettigheder. Hver Rådgiver erklærer især at have foretaget de nødvendige erklærende formaliteter for CNIL, som står for Commission Nationale d’Informatique et des Libertés (Den Nationale Kommission for Informationsteknologi og Frihedsrettigheder), og at have informeret Brugerne i overensstemmelse med artikel 38 i Loven om Informationsteknologi og Frihedsrettigheder.

Rådgiveren forpligter sig til ikke, uden udtrykkeligt forudgående samtykke, at benytte Brugerens personlige oplysninger til andre formål end dem, der skal bruges til gennemførelse og fakturering af ydelserne eller med henblik på at gøre sine rettigheder gældende i enhver tvist med den pågældende Bruger. Rådgiveren er ligeledes informeret om, at det er forbudt at videregive personlige oplysninger til en tredjeperson uden forudgående udtrykkeligt samtykke fra den pågældende Bruger. Enhver Rådgiver forpligter sig til at garantere og at holde MyBestPro SAS skadesløs mod følgerne af eventuelle krav fra en Bruger, der gentagne gange har krænket sine forpligtelser i henhold til de gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse af de personlige oplysninger og/eller termerne i Charteret.
2022 - MyBestPro - 75 rue d'Amsterdam - 75008 Paris, Frankrig