Wengo

NEED HELP? CALL US:

Nummer 1 inden for online-rådgivning


Bilæggelse af Tvister

Version fra 14. marts 2013

Dette dokument udgør en bestemmelse, der er knyttet til Vilkår og betingelser. Formålet med dette dokument er at informere Deltagerne om former for bilæggelse af tvister, som kan opstå mellem Deltagerne på WENGOs Platform.

I overensstemmelse med bestemmelserne i Vilkår og betingelser, forudsætter Deltagernes registrering deres accept af Bilæggelse af Tvister samt Vilkår og betingelser og de andre tilknyttede bestemmelser.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en hvilken som helst af bestemmelserne i Bilæggelse af Tvister og Vilkår og betingelser, vil nærværende regler være gældende.

Artikel 1: Bilæggelse af tvister mellem Deltagerne

1.1 Brugen af en forvalter til tvister

En Deltager, der føler sig krænket i forbindelse med en transaktion, der er foretaget på WENGO, kan til enhver tid indlede en tvistbilæggelsesprocedure i modulet ”Forvalter for Tvister”, der er tilgængelig på den personlige konto.

Forvalter for Tvister består af en dialog per webmail mellem de to Deltagere, der er involverede i den omstridte transaktion. Deltagerne bliver informeret per e-mail og på deres personlige konto, når der er en ny besked i dialogen.

Deltagerne forpligter sig til at kommunikere med ærlighed, loyalitet og oprigtighed. Deltagerne forbydes derfor at chikanere, true eller krænke sin samtalepartner.

Deltageren, der har indledt en dialog, kan til enhver tid vælge at afslutte den.

1.2 Værdikuponer

Den Rådgiver, der er involveret i en tvistbilæggelsesprocedure, har muligheden for at godtgøre Brugeren efter eget skøn og op til det samlede fakturerede beløb for transaktionen ved at bruge modulet udstedelse af værdikuponer, der er tilgængeligt i Forvalter af Tvister.

Enhver benyttelse af værdikuponer, der er foretaget af Køberen, medfører bilæggelse af tvisten.

Artikel 2: Assistance til bilæggelse af tvisten

2.1 De Deltagere, som ikke har kunnet løse tvisten alene, kan melde eksistensen af den gældende tvist til Kundeservice.

MyBestPro SAS vil, via sin Kundeservice, forsøge at få Deltagerne til at indgå en mindelig bilæggelse af tvisten inden for en periode på seks (6) måneder, der gælder fra og med afslutningen på transaktionen.

Deltagerne forpligter sig til at videregive alle de oplysninger, som MyBestPro SAS kan anse som nødvendige i forbindelse med bilæggelse af tvisten i overensstemmelse med sin rolle som online-mægler, som beskrevet i artikel I.3 i Vilkår og betingelser. MyBestPro SAS kan under ingen omstændigheder sikre Deltagerne en tilfredsstillende tvistbilæggelsesprocedure.

2.2 Deltageren forpligter sig til hverken at melde en ubegrundet tvist eller en tvist, der er baseret på illoyalitet. Hvis dette sker, har MyBestPro SAS fuld ret til uden varsel enten at suspendere eller slette den gældende persons personlige konto i overensstemmelse med artikel I.10 i Vilkår og betingelser.

2.3 I tilfælde af uenighed vedr. betaling af prisen for transaktionen, kan Deltageren først rapportere om en tvist til MyBestPro SAS, når prisen for transaktionen er blevet indbetalt på kontoen.

Rådgiveren påtager sig de risici, der er forbundet med enhver transaktion i tilfælde af manglende betaling. Rådgiveren anerkender således, at MyBestPro SAS ikke kan modsætte sig en anmodning om godtgørelse af prisen for transaktionen foretaget af Brugerens bank, hvis betalingen er foretaget svigagtigt, og han/hun accepterer, at denne beslutning er uigenkaldelig.

2.4 I tilfælde af nederlag i forbindelse med tvistbilæggelsesproceduren, skal Deltagerne foretage de personlige handlingsprocedurer, som kan præsenteres til den kompetente domsmyndighed fra en af de to parter.
2022 - MyBestPro - 75 rue d'Amsterdam - 75008 Paris, Frankrig