Wengo

NEED HELP? CALL US: 89 88 63 03

Nummer 1 inden for online-rådgivning


Charter vedr. råd til forældre

Version af d. 14. Marts 2013

FØRST OG FREMMEST

Sæt computeren i et af husstandens fællesrum, for at undgå at lade børn være alene med computeren. Internettet bliver således et fælles værktøj for familien og dit barn vil føle, at du er til stede.

Lad dit barn vise dig, hvordan han eller hun bruger internettet: sine foretrukne hjemmesider og dem som kunne være interessante.

Indgå en permanent dialog med dit barn om hans eller hendes brug af internettet og de besøgte hjemmesider.

Prøv at opfordre dit barn til at henvende sig til dig, så snart han eller hun ser noget på internettet, som får ham eller hende til at føle sig usikker, generet eller chokeret.

Informér dit barn om risici forbundet med offentliggørelse af personlige informationer (efternavn, adresse, telefonnumre, etc.) for at undgå at han eller hun bliver udsat for ondsindede personer, eller brugt til kommercielle formål.

Forklar tydeligt for dit barn, at det er ulovligt ikke at respektere ophavsrettigheder og derfor strafbart (gratis download af musik, spil, film, software).

Opdrag dit barn til forsigtighed på internettet:

  • Videregiv aldrig personlige oplysninger;
  • Svar ikke på chokerende beskeder og forlad hurtigt hjemmesiden, hvis den gør ham eller hende utilpas;
  • Aftal aldrig at mødes med en person mødt på internettet.

Vær en ansvarlig forælder og internetbruger, især med hensyn til de yngste. Der findes tekniske værktøjer såsom software med filter, som tillader at begrænse adgangen til internettet i forhold til brugerens profil, eller som kan blokere for hjemmesider i forhold til visse nøgleord.

Der findes tre forskellige filtertyper:

Browseren, som tillader brug af internet, kan konfigureres til at forbyde adgang til visse hjemmesider. For eksempel er det muligt at indstille ”Internet explorer” til at forbyde adgang til pornografiske eller voldelige hjemmesider, eller sider med specifikke ord, med et system med afkrydsningsfelter.

Forskellig software uafhængig af en browser, installeret på mikro-computere, fungerer så snart adgangen til internettet er aktiveret. De fungerer som filtre, og blokerer adgangen til klart definerede hjemmesider. Dette er tilfældet ved systemer anvendt af Netnanny, Cyberpatrol, InternetWatcher 2000, Internet Security 2001, Edunet.

Visse systemer filtrerer ikke, men registrerer i en fil beskyttet af en adgangskode, listen af hjemmesider som har været besøgt. De er en slags ”spioner”.

Dog er der visse begrænsninger ved disse systemer. Selvom filter-software anbefales, forbliver det essentielt og uundværligt med engagement og information fra forældrenes side.

For yderligere information om filtrering, særligt i forhold til beskyttelse af mindreårige, anbefaler WENGO dig at konsultere siden www.kidsandmedia.dk.

Vedtag et regelsæt for familien
Ved at vedtage et regelsæt for familien, kan I komme ind på hvad der er muligt, ønskværdigt eller forbudt ved brug af internettet. Lad dit barn foreslå reglerne og vær sikker på, at de kan respekteres. Regelsættet kan for ekempel indeholde: tidspunkt og varighed for brug af internettet; tilladte, tolererede og forbudte hjemmesider; brug når forældrene ikke er til stede, udveksling af informationer og beskyttelse af privatlivet; balance med de andre aktiviteter (lektier, sport, familiemåltider...)

Vilkår og betingelser
2022 - MyBestPro - 75 rue d'Amsterdam - 75008 Paris, Frankrig