Wengo

NEED HELP? CALL US:

Nummer 1 inden for online-rådgivning


Tarifmæssige Betingelser og Betalingsvilkår

Version fra 16. december 2013

Dette dokument udgør en bestemmelse, der er knyttet til Vilkår og betingelser Dette dokument har til formål at informere Deltagerne om de tarifmæssige betingelser og de vilkår, der gælder for de leverede ydelser fra en hvilken som helst Rådgiver på Platformen.

I overensstemmelse med bestemmelserne i Vilkår og betingelser, forudsætter Deltagerens registrering på Platformen en godkendelse af de gældende Tarifmæssige Betingelser og Betalingsvilkår, hvilket også gælder for Vilkår og betingelser og de andre tilknyttede regler.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem en af bestemmelserne i de Tarifmæssige Betingelser og Betalingsvilkår og Vilkår og betingelser, vil de foreliggende termer være gældende.

Artikel 1: Information om de Tarifmæssige Betingelser

Forud for indgåelsen af en transaktion, informerer Rådgiveren Brugeren om de nærmere bestemmelser for beregningen af prisen (”De Tarifmæssige Betingelser”), som er nærmere beskrevet i artikel 3.

De Tarifmæssige Betingelser, der vedrører transaktionen, bliver frit fastsat af Rådgiveren med forbehold for overholdelse af de regler, der er beskrevet i artikel 2.

Den juridiske konsulent er forpligtet til at overholde de specifikke regler vedrørende online juridiske ydelser.

Rådgiveren forpligter sig til, efter gennemførelsen af ydelsen og ud fra de informationer, der er stillet til rådighed af MyBestPro SAS, at sende en oversigt over transaktionen til enhver Bruger, som anmoder om dette med nøjagtig angivelse af:

 • transaktionsdatoen,
 • rådgiverens navn og postadresse,
 • brugerens ID,
 • detaljeret oversigt,
 • det samlede beløb inkl. moms (”Prisen”)

Rådgiveren skal også, om nødvendigt, angive Brugerens navn og personlige data.

Denne oversigt bør også omfatte de følgende bemærkninger, hver gang Rådgiveren handler i en erhvervsmæssig sammenhæng eller som handlende:

 • det fulde navn og adresse, og i påkommende tilfælde, den sociale kapital, CVR-nummer, eller indeks over Rådgiverens bestillinger, hvis dette påkræves.
 • Det individuelle momsregistreringsnummer (VAT-nummer) inden for EU.

Artikel 2: Tariffer

henhold til II.5 i Vilkår og betingelser, forpligter Rådgiveren sig til ikke at tilbyde andre lignende services til lavere priser på andre internetsider end dem, der har forbindelse til WENGOs Platform.

Med forbehold for det ovenfor anførte, er De Tarifmæssige Betingelser, der gælder for transaktionen, frit fastsat af Rådgiveren men med respekt for de følgende begrænsninger:

 • minimumsbeløbet per bruger og per transaktion er en (1) euro;
 • to hundrede (200) euro er maksimumbeløbet per transaktion og per Bruger. For beløb, der overstiger denne grænse, med undtagelse af transaktioner, hvor der er blevet etableret en forud fastsat pris, vil ydelsen blive afbrudt efter, at Brugeren er blevet informeret om dette.

Artikel 3: Tarifmæssige Betingelser

Prisen for transaktionen afhænger af de vilkår, der er blevet valgt af Rådgiveren til udarbejdelse af de tarifmæssige betingelser. Prisen kan bestå af:

 • en pris per minut, i givet fald med en tillægsomkostning for at blive sat i forbindelse; eller,
 • en fast pris for et antal minutter, der er fastsat på forhånd, i påkommende tilfælde, en pris per minut, der overstiger den fastsatte tidsgrænse,
 • en fast pris for en enkelt leveret ydelse,
 • en pris per minut eller en fast pris, når Brugeren er blevet kontaktet af Platformen, i overensstemmelse med oversigten, der er til rådighed på følgende internetadresse: https://private.ekspert.wengo.com

Artikel 4: Betaling foretaget af Brugeren

4.1. Forfald og Betaling

Betalingen skal gennemføres af Brugeren, når ydelsen er blevet udført.

Når Rådgiveren vælger en tarifberegning per minut, vil faktureringen blive effektueret per rate for et minut; hvert påbegyndt minut bliver medregnet.

4.2. De nærmere betalingsvilkår for transaktionen

MyBestPro SAS stiller flere sikre betalingsmetoder til rådighed for Deltagerne, og denne liste ikke er udtømmende:

 • betaling med kreditkort;
 • betaling med WENGO-kort som gælder for en gruppe af ydelser.

Gennemførelse af betalingen via en af de ovenfor nævnte betalingsmetoder, kræver forudgående samtykke fra Rådgiveren.

Betaling via WENGOs digitale pung

Brugeren kan bruge en WENGO-pung til at gennemføre sine betalinger med. Denne form for betaling kan bruges til køb af ydelser, der foretages direkte på Platformen eller via WENGOs callcenter, men dette indebærer, at Brugeren har en konto hos det pågældende callcenter (betegnes herefter som ”Wengo-pungen”).

Wengo-pungen er en konto, hvor Brugeren kan få krediteret en sum penge. Før indgåelsen af forbindelsen mellem Brugeren og en Rådgiver, bliver Brugeren informeret om det antal minutter, der kan bruges i forhold til den sum, der er blevet krediteret på hans/hendes Wengo-pung.

Når Brugeren gennemfører en transaktion, bliver de penge, der er til rådighed i Wengo-pungen, primært brugt som andre betalingsmidler.

De penge, der bliver overført til Wengo-pungen, og som ikke bliver brugt, kan ikke refunderes, medmindre Brugeren vælger at benytte sig af fortrydelsesretten. Brugeren bliver orienteret om at den kredit, der er til rådighed i Wengo-pungen vil gå tabt, hvis pungen ikke krediteres i løbet af 12 måneder. Lige så snart pungen er blevet krediteret, anses den samlede tilgængelige kredit for at være krediteret på den pågældende dato, og den gældende person vil som følge heraf derfor råde over en gyldig periode på tolv måneder.

For at kunne bruge denne service, bør Brugeren bruge sin kredit fra Wengo-pungen og gennemføre en online betaling med kreditkort eller via Paypal. Det beløb, der kan krediteres fra Wengo-pungen, er ikke begrænset.

Brugeren har en frist på syv (7) dage til at udøve sin fortrydelsesret uden at skulle forsvare sine grunde eller betale eventuelle sanktioner. Denne frist på syv (7) dage tæller fra datoen for bekræftelsen af onlinebetalingen. Hvis den udløber en lørdag, en søndag samt på en helligdag eller en fridag, vil fristen på syv dage blive forlænget til den første efterfølgende arbejdsdag. Brugeren kan udøve sin fortrydelsesret ved at sende et anbefalet brev med kvittering for modtagelse til Kundeservice.

Hvis Brugeren benytter sig af Wengo-pungen og kreditkort til sine transaktioner, kan han/hun blokere sin Wengo-konto ved enten at gå direkte ind på Kundesiden (Rubrikken 'Mine betalingsmetoder' > 'Min pung') eller ved at anmode om dette hos Kundeservice.

Wengo-pungen kan også krediteres ved opnåelse af reklametilbud, der enten bliver leveret af Rådgiverne eller af Wengo. I dette tilfælde, kan kreditten være omfattet af specifikke brugervilkår, der gælder for hvert enkelt tilbud, og som kan ses på Platformen.

Artikel 5: Provision til MyBestPro SAS

5.1. Provisionens forfald

Til gengæld for brugen af Værktøjer til leveringen af en ydelse, er Rådgiveren ansvarlig for en provision til MyBestPro SAS (”Provisionen”), hvis beløb er fastlagt i henhold til de bestemmelser, der er beskrevet i artikel 5.2.

Provisionen svarer til aflønningen af MyBestPro SAS i egenskab af:

 1. opstilling af den tekniske interface,
 2. sin rolle som online-mægler,
 3. udstedelse af informationer om den gældende transaktion.

Provisionen bliver derfor udstedt, uanset transaktionen, lige så snart den bliver gennemført som betaling.

5.2. Bestemmelse af beløbet for Provisionen

Hver enkelt Rådgiver er ansvarlig for MyBestPro SAS’ fortjeneste, som enten er en akkorderet provision eller, som svarer til en procentdel af prisen for transaktionen som beskrevet i artikel 2. Beløbene for de pågældende provisioner er tilgængelige på den følgende internetadresse: https://private.ekspert.wengo.com

WENGO forbeholder sig retten til at modificere beløbet for den provision, som Rådgiveren skylder, med forbehold for i forvejen at have informeret pågældende person tredive (30) dage inden, ændringen træder i kraft.

5.3. Betaling af Provisionen

Den provision, som Rådgiveren skylder WENGO i forbindelse med gennemførelsen af en transaktion på Platformen, bliver automatisk hævet fra det deponerede beløb på kontoen som beskrevet i artikel 6.

Provisionen vil blive hævet inden for en frist på højest femogfyrre (45) dage, som vil blive forlænget med en dag, hvis fristen udløber på en søndag i forbindelse med indbetaling til Rådgiveren for prisen på transaktionen, der er deponeret på kontoen og efter, at den tilsvarende faktura er blevet gjort tilgængelig af WENGO på den personlige konto.

I tilfælde af forsinkelse eller manglende betaling af provisionen som især kan skyldes manglende pengemidler på kontoen som følge af annullering af en svigagtig betaling, vil MyBestPro SAS suspendere den gældende Rådgivers registrering. Hvis dette ikke bliver ordnet inden for en periode på syv (7) dage, kan MyBestPro SAS slette den pågældende Rådgivers registrering med øjeblikkelig virkning og uden varsel.

Enhver forsinkelse eller manglende betaling af provision kan medføre en prisforhøjelse, der svarer til halvanden gang (1.5) af den lovpligtige rentesats med forbehold for eventuelle erstatningskrav og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte MyBestPro SAS’ interesser.

5.4. Status for transaktioner

Rådgiveren skal informeres, via display på sin personlige konto, om modtagelsen af beløbet for den transaktion, der er blevet indbetalt af den pågældende Bruger på kontoen. Status skal præcisere:

 • de betalte transaktioner;
 • transaktioner vedrørende inddrivelse;
 • omstridte transaktioner;
 • annullerede transaktioner

Rådgiveren har mulighed for til enhver tid at konsultere status på de gennemførte transaktioner på sin personlige konto samt at modtage en opgørelse hver måned for den foregående måned.

Indbetalingen til Rådgiveren, for prisen på den pågældende transaktion der er betalt af Brugeren, reducerer provisionens beløb i overensstemmelse med artikel 5.2 og vil blive udbetalt af WENGO senest den 1. arbejdsdag, som kommer efter den 15. (femtende) dag i den efterfølgende måned.

Artikel 6: Deponering af prisen for transaktionen

Deponering af prisen for den pågældende transaktion bliver overført til en konto, der er åbnet af MyBestPro SAS i en bank efter eget valg.

Ved benyttelse af denne service giver Rådgiveren sin tilladelse til MyBestPro SAS med henblik på indkassering på kontoen af det beløb, som Brugeren skylder for en transaktion.

Deltagerne er enige i at de beløb, der bliver overført til kontoen, udelukkende svarer til betalingen for de transaktioner, der er blevet udført på Platformen i overensstemmelse med Vilkår og betingelser

Rådgiveren giver afkald på at stræbe efter de fortjenester, som kan blive resultatet af de deponeringer, der bliver indbetalt af Brugeren på denne konto, da disse økonomiske interesser tilhører MyBestPro SAS i henhold til artikel 1957 i civillovgivningen.

Hvis det viser sig, at beløbet for prisen ikke er gået ind på kontoen lige efter den gennemførte transaktion, er Rådgiveren frit stillet til personligt at tage affære overfor den pågældende Bruger i overensstemmelse med artikel 2.3 i Bilæggelse af Tvister vedr. henholdsvis inddrivelse af transaktioner og omtvistede transaktioner.

Når beløbet for transaktionen er blevet deponeret på kontoen, er MyBestPro SAS alene bemyndiget til at gennemføre udbetalinger til Rådgiveren efter fradrag af provisionen til MyBestPro SAS for brugen af værktøjer som beskrevet i artikel 5.2.

Artikel 7: Tvister og Bedrageri

I overensstemmelse med artikel L. 132-2 i Den Monetære og Finansielle Lovgivning (Code Monétaire et Financier), er betaling med kreditkort for prisen af transaktionen, der er blevet gennemført via WENGOs sikre betalingsservice uigenkaldelig undtagen i tilfælde af svigagtig brug af kreditkortet.

Brugeren kan derfor ikke gøre indsigelser imod denne betaling, hvis han/hun er utilfreds med ydelsen eller hvis ydelsen ikke svarer til specifikationerne i det pågældende tilbud.

I tilfælde af en tvist, skal Deltagerne først forsøge at løse problemet selv i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1.1 i Bilæggelse af Tvister.

Selv om MyBestPro SAS’ rolle er begrænset til en online-mægler, vil sidstnævnte gøre sit yderste for, at en eventuel tvist mellem Deltagerne bliver løst mindeligt, når betalingen er blevet overført til kontoen.

Deltagerne kan altså kontakte MyBestPro SAS via rubrikken Kundeservice for eventuelt at informere om eksistensen af en tvist i overensstemmelse med Bilæggelse af Tvister.

I tilfælde af at betalingen med kreditkort ikke er blevet gennemført korrekt, men med svigagtige bagtanker, har ejeren af kortet mulighed for at kræve tilbagebetaling af det beløb, det drejer sig om.

I tilfælde af at hændelsen har givet anledning til en godtgørelse foretaget af MyBestPro SAS af beløbet for transaktionen (det vil sige de omtvistede transaktioner eller de annullerede transaktioner, som er defineret i artikel 5), vil Rådgiveren skylde MyBestPro SAS det tilsvarende beløb, for så vidt som han/hun påtager sig de risici, der er forbundet med transaktionen, og MyBestPro SAS’ rolle er begrænset til online-mægler som beskrevet i artikel I.3. i Vilkår og betingelser

Beløbet for transaktionen vil af MyBestPro SAS blive forhøjet sammen med udgifterne som følge af tilbagebetalingen af det omstridte beløb til brugerens pengeinstitut. Beløbet vil blive indført på en særlig faktura med angivelse af den måned, hvor tvisten fandt sted.

MyBestPro SAS vil, ved simpel anmodning, sende bevismaterialet for godtgørelsen til Rådgiveren.

MyBestPro SAS vil fratrække det omstridte beløb fra de efterfølgende overførsler til Rådgiveren i overensstemmelse med reglerne for juridisk godtgørelse som beskrevet i artiklerne 1289 til 1299 i civillovgivningen.

Artikel 8: Deltagerens overtrædelse af den repressive lovgivning om hvidvaskning af penge

Deltageren har forbud mod at bruge Platformen til svigagtige formål og især til at foretage hvidvaskning af penge i henhold til artikel 324-1, første afsnit i Straffeloven.

Deltageren er orienteret om, at MyBestPro SAS vil videregive, efter eget skøn, alle de nødvendige oplysninger til den kompetente myndighed, der har ansvaret for bekæmpelse af denne forbrydelse, hvis det anses for nødvendigt, hvilket også vedrører personlige oplysninger.

Som en sikkerhedsforanstaltning kan MyBestPro SAS uden varsel og med fuld ret permanent suspendere eller slette en Deltagers registrering, hvis der er indicier, der peger imod denne type overtrædelse.
2022 - MyBestPro - 75 rue d'Amsterdam - 75008 Paris, Frankrig