Blog by

En blog om spiritualitet og velvære

Totemdyret Odderen - Indiansk Astrologi

Lene Nygaard

Lene Nygaard

Indianerne, eller de indfødte amerikanere som de også hedder, har altid troet på forbindelsen mellem naturen, dyrene og mennesket. Den indianske astrologi fortæller os om totemdyr, og der findes 12 forskellige af disse. I denne artikel kan du læse mere om totemdyret Odderen.

Den Indianske astrologi og Medicinhjulet

Den Indianske astrologi er baseret på det såkaldte Medicinhjul, der symboliserer helheder og at helbrede, og som fortæller os, at vi består af både krop, følelser, tanker og ånd. Hvert af disse aspekter er lige vigtige, og det er vigtigt at de udvikles i en helhed. Alle mennesker fødes ind i et af medicinhjulets kræfter, og som udgangspunkt betragter vi verden og livet fra dette sted. Fra dette udgangspunkt har vi også mulighed for at finde ud af, hvilke ting i os selv, vi skal arbejde med. På denne måde kan vi vokse og udvikle os, og få indsigt i medicinhjulets andre kræfter.

 >> Find oversigtsartiklen om Indiansk astrologi og alle totemdyrene, her <<

 

Totemdyret

Hvert totemdyr repræsenterer et tidspunkt på året, og du har det totemdyr der passer til din fødselsdag. Dette dyr er dit sjæle-dyr, og dette svarer til det stjernetegn du kender fra den vestlige astrologi. Dit fødsels-totem kan fortælle dig mange ting om din personlighed, dine holdninger, dine evner og dine mangler.  Disse totemmer kaldes ofte for totem-sole, da de omfatter mange dele af solsystemet, lige fra sæsonerne til månefaserne.

 

Hvert totemdyr er også tilknyttet en klan, og der findes fire klaner der hver er knyttet til et element: Tordenfuglens klan (ild), Skildpadde klanen (jord), Sommerfugleklanen (luft), Frøklanen (vand)

 

Odderen: 20. januar - 18. februar

Totemdyr: Odderen

Klan: Sommerfugleklanen

Måne: Hvile og Renselses Månen

Plante: Bævreasp

Mineral: Sølv

Åndevogter: Waboose

Farve: Sølv

Komplementære totemdyr: Støren

 

Odderen generelt

Dette totems mennesker er opritige, hjælpsomme, hensynsfulde, legesyge og kvikke. De er dygtige til at kommunikere, og de leger gerne med ord og tanker. Odderen er en smule finurlig og utraditionel, og kan derfor være svær at regne ud. Fordi den ansees som værende ukonventionel, er dens metoder ikke altid de første der tages i brug i en arbejdsproces. Dette er dog en stor fejltagelse, da Odderens metoder, til trods for deres anderledes karakter, er særdeles effektive. Selvom dens måde at se tingene på er usædvanlig, har den en god fantasi og er meget intelligent. Odderen er også meget indsigtsfuld og intuitiv, og er derfor en virkelig god ven. I et støttende miljø er Odderen sensitiv, sympatisk, modig og ærlig. Modsat kan den i et dårligt miljø være, skruppeløs, uanstændig, rebelsk og isoleret. Odderens mennesker menes at have spirituelle og magiske evner, og de er ofte særdeles intuitive mennesker. Denne gode intuition, gør det nemmere for dem at opnå telepatiske of forudseende evner. De er virkelig dygtige til at se om bag facaden på de ting de møder på deres vej, og dermed se der muligheder. Deres spirituelle evner er dog bedst, når de lader energierne strømme igennem dem, og samtidig lærer at kontrollere dem, og bruge dem på den rigtige måde.

Odderens tilknytning til månen, giver dem et meget følelsesladet karaktertrækt, der ikke altid er til at se for omverdenen. De oplever og føler ting meget stærkt, selvom de ikke altid lader andre vide det, og faktisk er det ,eget sjældent at de helt lukker andre ind i deres dybeste. Dette betyder dog ikke, at de er reserverede, men derimod, at de er nervøse for, om andre vil kunne forstå deres dybe emotioner. Nogle Oddere elsker at indgå i dybe diskussioner, også selvom der er uenighed, da dette giver dem lov til at bruge deres gode intuition og indsigt. De vil specielt prøve, at overbevise andre om, at deres synspunkter er de rigtige! I sådanne situationer vil Odderen være virkelig svær at modstå, da deres intellekt og charme ofte overbeviser andre om dens ret. Dens charme gør også, at den nemt tiltrækker andre mennesker. Odderen er også meget fokuseret på andre mennesker, og det er vigtigt for dem, at arbejde på, at alle har det godt. De er derfor meget humanitære, og bruger meget tid på, at hjælpe andre. På grund af deres gode intuition og indsigt, er de ofte særdeles gode til at finde ud af, hvordan de kan hjælpe på bedst mulig vis. Dette totem er også et meget tålmodigt totem, men hvis de føler der er nogen der har brug for et spark for at komme tilbage på rette vej, viger de ikke tilbage for at give et sådant. De vil dog aldrig sparke af ondskabsfuldhed. 

Odderen er et modigt dyr, og den en ikke bange for at gå i front, hvis det omhandler noget den virkelig tror på eller går ind for. Odderen har nogle mere eller mindre latente psykiske evner, der har basis i deres gode intuition. Samtidig har de ofte også mange profetiske drømme. De bruger deres evner både bevidst og ubevidst, og nogle gange kan de selv blive overraskede over, hvor gode de er til at træffe de rigtige beslutninger. Nogle Oddere er faktisk slet ikke klar over, at de besidder disse evner. Det værste der kan ske for en Odder er, at den forsøger at lukke ned for disse evner, hvilket kan ske, hvis den bliver skræmt over hvilke evner den besidder, eller hvis dens intellektuelle side overskygger dens spirituellle evner. Dette kan føre til, at de bliver ulykkelige, eller at de mister mange af de andre gode egenskaber de har. Hvis dette skulle ske, må de forsøge, at bevare deres gode tilpasningsevne, for at komme tilbage i deres rette element. 

Odderen og relationerne

Odderens mennesker er meget eftertragtede som partnere, da de ligeom den naturlige Odder, er legesyge og lidenskabelige.  Odderen er også en virkelig god ven, der altid står klar til at hjælpe, uanset om det er med en skulder at græde ud ved, hjælpt til en flytning, eller økonomisk hjælp. Samtidig er de virkelig gode forældre, der sørger for et varmt og aktivit familieliv. Odderbørn er ofte fjerne, og befinder sig mest i deres egen drømmeverden. De skal lære at udvilke deres praktiske sans, for at kunne begå sig i den fysiske verden, og i denne proces skal de skærmes mod udefrakommende farer, da de ikke selv vil være i stand til at opfatte sådanne. 

Kig ind til Wengos rådgivere!
Her
 

Sølvs' egenskaber

 Odderen har, ligesom metallet sølv, stor værdi for deres omgangskreds. De er eftertragtede, og meget velholdte som venner og partnere. De er medgørligem og kan nemt tilpasse sig nye situationer og mennesker. Samtidig synes de at have en sølvagtig glans over dig, der får dme til at fremstå smukke, uanset om de har deres fysiske karakktertræk med sig eller ej. 

 Sølvfarvens egenskaber 

Sølvfarven siges at have mange magiske og spirituelle egenskaber, og det siges endda, at det er en seølvsnor der kobler sindet og kroppen sammen. Andre mener, at der ovenover himlen findes en himmel af sølv, som repræsenterer den spirituelle himmel. Samtidig repræsenterer sølvfarven månen, da månens skær har en sølvagtig farve, og det er denne kobling til månen, der giver Odderen dens forstærkede intuition, åndelige sanser og emotionelle energi. 

 Sommerfugleklanen

Odderens drømmende natur forstærkes af deres tilhørsforhold til Sommerfugleklanen, og derfor er det vigtigt, at de arbejder på, at udvikle deres praktiske sans. Hvis de ikke gør dette, risikerer de at stå med en masse drømme, der aldrig bliver først ud i livet. 

 

 Hvile og Renselses Månen

 Denne måne repræsenterer tiden for hvile og foryelse, og denne måne hjælper Odderen til bedre at kunne se indad og rense sig selv fysisk og mentalt. På denne måde bliver Odderen forberedt til en tid med mere hastighed og mindre hvile. 

 

 Bævreaspens egenskaber

 Af denne totemplante kan Odderens mennesker lære, at videreformidle de budskaber de har, eller som kommer til dem, på en bedre og mere blid måde. De kan også lære, bedre at følge den vind der bæser omkring dem, sådan så de ikke knækker under en storm. Odderens er meget tilpasningsdygtig, og denne kvalitet bliver forstærket af Bævreaspen, og samtidig bliver de mindet om, hvilken god egenskab det er. 

 

Symboler: Opfindsom, venlig, nysgerrig, uafhængig, taktløs

Odderens visdom:

- Af Odderen kan man lære, at have opmærksomhed på at hjælpe sine medmennesker, og at tænke på moder jord. 

- At gå efter sine drømme!

- At arbejde på at udvikle sin intuition, og følge denne

- At tænke kreativt og ud af boksen, for at 

 

Når man passerer gennem dette sted på medicinhjulet

 Når de andre totemdyyr passere gennem dette sted i medicinhhjulet, kan de lære om og udvikle deres egen intuition og indsigt. Samtidig kan de finde punkter hos dem selv, der gemmer på en uanet mængde af omsorg og hensynsfuldhed. Ydermere byder denne måne på muligehden for at finde ud af, hvordan man er den bedste udgave af sig selv, overfor Moder Jord og andre mennesker. 

Har du brug for hjælp til din spirituelle udvikling? Vores rådgivere kn hjælpe dig!
Klik
 

Lene Nygaard

Lene Nygaard

Måske kan du også lide...