Blog by

En blog om spiritualitet og velvære

Profetiske drømme

Lene Nygaard

Lene Nygaard

Profetiske drømme

Alle mennesker drømmer, men hvad er meningen med drømmene og hvad er en profetisk drøm? Herunder kan du læse mere om hvordan man genkender en profetisk drøm, og hvornår de er mest almindelige.

Drømme er billeder eller scenarier, der træder ind i vores sind mens vi sover. De fleste drømmer forekommer i løbet af den såkaldte REM søvn (REM står for ’Rapid Eye Movements’ eller ’hurtige øjenbevægelser’). På dette søvnstadie er kroppen helt afslappet, hvorimod hjernen er næsten ligeså aktiv, som når vi er vågne. Kun øjnene bevæger sig i denne fase af søvnen, og de og de hurtige øjenbevægelser giver indtryk af at man kigger på noget: Vores drømme.

Betydningen af vores drømme kan forklares ved at afkode billederne, og på baggrund af vores drømme, kan vi bedre forstå vores liv. Drømme kan være meget forskellige af karakter, og i denne artikel beskæftiger vi os med profetiske drømme.

-------------------------------------------------------------------

 👓 Læs også: 👓

Dit horoskop for denne måned

5 tricks til at finde kærligheden

Egyptisk Astrologi

-------------------------------------------------------------------

Hvad er en profetisk drøm

En profetisk drøm kaldes også for en varselsdrøm, altså en drømme der kan tolkes som indeholdende visioner der kan forestilles at ske i fremtiden. Nogle siger, at intuitionen taler til os gennem vores drømme, og at dette er en repræsentation af vores dybeste underbevidsthed.

Hvordan kan du vide, om det er en profetisk drøm du har haft?

Ikke alle drømme er profetiske drømme, og egentlig kan man kun vide, at man har haft en profetisk drøm, hvis den rent faktisk finder sted efterfølgende. I mellemtiden kan drømmen tolkes som værende en ”normal” drøm, og man kan således afkodes dennes betydning. Udover at kunne forudsige fremtiden, kan drømmene også fortælle en masse om vores nuværende liv.

Profetiske drømme føles ofte forskellige fra andre drømme, når man vågner. Det kan ofte være svært at definere de følelser der er forbundet med profetiske drømme, den føles ikke dårlig men heller ikke god.  Som om vi har set noget, der hurtigt forsvinder, som en boble der eksploderer. Ofte er folk sikre på, at de har haft en varselsdrøm, men kun fremtiden kan vise, om de har ret.

Profetisk drøm eller et mareridt?

Det sker ofte, at man tror man har haft en profetisk drøm, men hvor der i virkeligheden er tale om et mareridt. Hvis du ofte har mareridt, kan du prøve at tænke over, hvad du har spist aftenen før. Mareridt opstår ofte, hvis man har spist et meget tungt måltid før sengetid. Hvis dette er tilfældet, så lade den mørke side af drømmen slippe, og koncentrer dig i stedet om drømmens budskab.

Hvis ikke et tungt måltid ligger til grund for dit mareridt, så skyldes drømmen sandsynligvis underbevidst frygt. Det er meget interessant at fortolke og analysere sådanne drømme, for bedre at kunne forstå nutiden og fremtiden.

Hvornår har man profetiske drømme?

Man drømmer hyppigere og har ofte flere profetiske drømme, når man er i en periode, hvor man er meget optaget af sine følelser. I de svagere perioder af vores liv, kommer ting fra vores underbevidsthed nemmere op til overfladen, og bliver derfor mere tilgængelige. Oplysninger fra det ubevidste bliver til bevidste og kan manifestere sig ved profetiske drømme.

Hold en drømmedagbog                              

Hvis du er interesseret i dine drømme, og ønsker at tolke på deres betydning, så kan du med fordel begynde at holde en drømmedagbog. Skriv så detaljeret som muligt, dine drømme ned, og beskriv også de følelser du har, når du vågner fra drømmen. Det kan også være en god ide, at skrive nogle nøgleord ned. I venstre side af dagbogen kan du skrive dine drømme ned, og i højre side, de ting der sker i dit liv. På denne måde kan du bedre få et overblik over, dine profetiske drømme.

Tolkningen af drømme er dog ikke så let som det lyder, og vi tolker jo altid gennem vores egne øjne, og som bekendt kan det være svært at se skoven for bare træer. Derfor kan det være en god ide, at tale med en drømmetyder, for at få et mere præcist svar på, hvad dine drømme fortæller dig! Konkakt én af vores dygtige drømmetydere her!


Lene Nygaard

Lene Nygaard

Måske kan du også lide...